Görüş ve Politika Metinleri

0%
*Bu yazı tahmini 7 dakika 47 saniye okuma süresine sahiptir.

 • Meslek Yasası ve Bağımsız Çalışma Mevzuatı Çalışmaları

  Psikologlar Kanunu Taslağı 2020 Ø
  Sağlık Alanındaki Meslek Mensuplarının Bağımsız Çalışmasına İlişkin Mevzuat Taslağı 2019 pdf
  Meslek Yasası Çalışmaları Kitapçığı 2008 pdf

   

 • Resmi Görüş ve Açıklamalar

  Açık Öğretimde Psikoloji Lisans Programı hk. 16.07.2020 pdf
  Personel Alımlarında Sözlü Sınav Uygulaması hk. 17.05.2019 pdf
  Sağlık Bilimi Lisansiyeri Sayılmayan Meslek Mensupları için Yönlendirme 11.04.2019 pdf
  Manevi Danışmanlık Meslek Standardı Taslağı hk. 27.02.2019 pdf
  Ruh Sağlığı Kanun Teklifi hk. 19.01.2019 pdf
  Yıpranma Payı Hakkımız 14.11.2018 pdf
  Adli Görüşme Odaları ile Ceza ve Tevkifevlerindeki Fiziki Koşullar hk. 01.10.2018 pdf
  Psikoloji Lisans Programları Tercihinde Bulunacak Öğrenci Adaylarının Dikkatine 30.07.2018 pdf
  Ruh Sağlığı Yasa Teklifindeki Klinik Psikolog Tanımına Dair Şerh 24.07.2018 pdf
  Klinik Psikolog Tanımında Yapılmak İstenen Değişiklik hk. 10.07.2018  pdf
  Hayvana Şiddet hk. 18.06.2018 pdf
  Ortak Olmayın 08.06.2018 pdf
  Sahte Psikologlar hk. 07.05.2018 pdf
  WISC-R'ın Geçerliği hk. 03.04.2018 pdf
  Meslektaşlarımız Akademisyen Psikologların Yanındayız 02.02.2016 pdf
  Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Standartları hk. 29.01.2016 pdf
  Görevden Uzaklaştırılan Akademisyenler hk. 15.01.2016 pdf
  Sınırda Yaşanan Savaş hk. 13.10.2014 pdf
  Soma Faciası hk. 15.04.2014 pdf
  Psikoloji Bölümlerindeki Durum hk. 04.11.2013 pdf

   

 • Basından

  Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim 2019 pdf

 • Adli ve İdari Dava ve İşlemler

  Kurumumuz tarafından açılan davalar ile başlatılan ya da başlatılması talep edilen güncel adli ve idari işlemlere ilişkin özet bilgiler burada yayımlanmaktadır.

   

   Kurum / Mahkeme   Dosya / Takip No.   Tarafı   Konusu   Aşaması 
  Danıştay 2. Dairesi 2016/11256 E. Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 22/12/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 14/12/2015 tarih ve 2015/8309 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki kararın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taşra teşkilatına ait boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerin değişikliğine ilişkin 4. cetvelinde 1 ila 7 dereceli sosyal çalışmacı kadrosunda bulunan 101 boş kadronun başka hizmet sınıfına dönüştürülmesine, 1 ila 8 dereceli psikolog kadrosunda bulunan 37 adet boş kadronun başka hizmet sınıfına dönüştürülmesine, 1 ila 5 dereceli fizyoterapist kadrosunda bulunan 12 adet boş kadronun başka hizmet sınıfına dönüştürülmesine ve 1 ila 6 dereceli çocuk gelişimcisi kadrosunda bulunan 16 adet kadronun başka hizmet sınıfına dönüştürülmesine ilişkin kısımlarının iptali Karar bekleniyor.
  Danıştay 8. Dairesi 2016/5249 E. YÖK Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 24/02/2016 tarihli toplantısında psikolog unvanını kullanan Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunlarının "sağlık bilimi lisansiyeri" sayılmamalarına ilişkin alınan kararın iptali Kabul
  Danıştay 12. Dairesi 2016/1562 E. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Kılavuzunun (KPSS 2009/4) Tablo 3'deki Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Pozisyonlara İlişkin Olarak "Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" lisans programlarından birinden mezun olan kişilerin de psikolog ünvanı dahilinde değerlendirilmesini öngören kısmının iptali Kabul
  Danıştay 10. Dairesi 2018/5205 E. İçişleri Bakanlığı 01/10/2018 tarih ve 30552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Dernek üyelerinin kişisel bilgilerinin paylaşımını öngören Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinin iptali Görülmekte
  Danıştay 12. Dairesi 2019/7390 Sağlık Bakanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan ve bakanlığa vize edilmiş pozisyonlara sözlü sınav sonucu atanacakları kapsayan "Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İle Sözlü Sınav Usul ve Esasları" ve 10/05/2019 tarihli Sağlık Bakanlığı olurunun iptali Görülmekte
  Danıştay 10. Dairesi 2019/7832 E. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “1219 sayılı yasanın ek 13. Maddesinde yer alan meslek gruplarının mesleklerini serbestçe icra edemeyecekleri hakkındaki 16.7.2018 tarih ve 244 sayılı yazısının iptali Görülmekte
  Danıştay 8. Dairesi 2019/1125 E. Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5.1.2019 tarihinde yürürlüğe giren 9. maddesinin 3. fıkrasının iptali Kadük
  Ankara 4. İdare Mahkemesi 2019/1786 E. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 6.3.2018 tarih ve 689 sayılı yazısı ile “Çocuk Gelişimcilerin Çocuklar İçin Weschler Zeka Testi Ölçeğini kullanabileceği” yönündeki görüşünün iptali Red. İstinafta.
  Danıştay 8. Dairesi 2020/4198 E. Yükseköğretim Kurulu ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Açık öğretimdeki psikoloji lisans programına ilişkin yürütmenin ivedilikle durdurulması ve kararın iptali Görülmekte
  Danıştay 8. Dairesi 2020/4401 E. Yükseköğretim Kurulu ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Açık öğretimdeki psikoloji lisans programına ilişkin yürütmenin ivedilikle durdurulması ve kararın iptali Görülmekte

   

  Sahte Psikolog/Sahte Klinik Psikologlara İlişkin İşlemlerin Özet Bilgileri

  1. Asliye ceza mahkemeleri nezdinde beş (5) ceza davası açılmıştır. Bu davaların üçünde sanıklar hakkında 1 yıl 6 ay ile 1 yıl 8 ay arasından hapis cezalarına hükmolunmuş; bir sanık beraat etmiştir.
  2. Gerçekleştirilen suç duyurularına istinaden cumhuriyet başsavcılıklarınca on bir (11) kişi hakkında ceza soruşturması açılmıştır. Tümü devam etmektedir.
  3. Kurumumuzun bilgilendirmesine dayanarak il sağlık müdürlüklerince yapılan denetimler neticesinde beş (5) kişi hakkında idari işlem tesis edilmiştir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.