TPD Mersin Şube 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 44 saniye okuma süresine sahiptir.

Değerli Meslektaşlarımız,


Türk Psikologlar Derneği Mersin Şubesi Yönetim Kurulu olarak 2 yıllık çalışma süremizin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Tüzüğümüz gereği 2 yılda bir Genel Kurul gerçekleştirme zorunluluğumuz bulunmaktadır. Genel Kurulumuza ilişkin duyuru metnimiz aşağıda yer almaktadır.

Türk Psikologlar Derneği Mersin Şubesi 5. Olağan Genel Kurul toplantısı 02.02.2014 Pazar günü saat:13.30\'da Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi toplantı salonunda yapılacaktır.

Genel Kurulumuza tüm üyelerimizi bekliyoruz.

Türk Psikologlar Derneği Mersin Şubesine kayıtlı olanların katılımıyla gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurulumuzun gündem maddeleri aşağıda yer almaktadır.

Genel Kurul Gündemi

1) Açılış ve Saygı Duruşu,
2) Divan Seçimi,
3) Şube Yönetim Kurulu Çalışma ve Mali Raporların Okunması ve Oylanması,
4) Okunan Raporlar Üzerinde Görüşme, Oylama ve Yönetim Kurulunun Aklanması,
5) Gelecek Dönem Çalışma Raporu ve Tahmini Bütçenin Okunması, Görüşülmesi, Oylanması ve Kabulü,
6) Yönetim ve Denetleme Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,
7) Dilek, Öneriler ve Kapanış.


Bilgilerinize sunarız.


Prof. Dr. Ünsal Yetim
Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.