Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi

Toplantı, 1 Aralık 2020 ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenmek üzere ertelenmiştir.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 20 saniye okuma süresine sahiptir.

Bilindiği üzere 17 Mart 2020 tarihinde kurumumuzun internet sitesi üzerinden, 19 Nisan 2020 Pazar günü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde (Ankara) düzenlenmesi planlanan Türk Psikologlar Derneğinin olağan genel kurul toplantısının, yeni tip Korona virüsü salgını nedeniyle bakanlık tarafından yayımlanan genelde uyarınca 31.07.2020 tarihinden önce olmamak kaydıyla ikinci bir düzenlemeye kadar ertelendiği duyurulmuştur.

Derneklerin toplanma yasağı, İçişleri Bakanlığının 24.07.2020 tarih 4720 sayılı oluru ile 31.10.2020 tarihine uzatılmış; bu kapsamda derneğimizin 2020 yılı olağan genel merkez genel kurul toplantısı, 1 Kasım 2020 ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenmek üzere ertelenmiştir.

Ne var ki bakanlığın 02.10.2020 tarihli genelgesi ile tüm sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşları, birlikler ve bunların üst kuruluşlarının tüm etkinliklerinin 1 Aralık 2020 tarihine dek yasaklandığı ilan edildiğinden derneğimizin genel kurul toplantısı, 1 Aralık 2020 ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenmek üzere ertelenmek zorunda kalmıştır. Kesinleşen tarih duyurusu ayrıca ilan edilecektir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.