Öğrenciler İçin Psikoloji Bölümlerini Tercih Broşürü

Psikoloji Bölümünü Tercih Etmek İsteyen Üniversite Adayları için bilgilendirme

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 19 saniye okuma süresine sahiptir.

Sevgili üniversite adayları;

Son 10 yıldır psikoloji biliminin bilinirliğinin artmasıyla psikoloji bölümleri üniversite adayları arasında çok tercih edilen bölümlerden birisi haline gelmiştir.  2013 yılı verilerine göre psikoloji bölümlerinde 13 devlet 51 vakıf üniversitesinde toplam 4896 kişilik kontenjan açıklanmıştır.

Ancak ne yazık ki psikoloji bölümlerinin popülaritesi her zaman bölümlerin eğitim kalitelerine yansımamaktadır. Bu nedenle psikoloji bölümlerini tercih edecek adayların üniversite tercihlerinde aşağıdaki kıstasları göz önüne almalarını önermekteyiz:

1. Başvurduğunuz üniversitenin Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen akreditasyon belgesine sahip olup olmadığını sorun.

2. Bölüm akredite edilmemiş ise başvuru yapıp yapmadıklarını ve akreditasyon yeterliliklerini yerine getirip getirmediklerini öğrenin.

3. Psikoloji bölümlerindeki öğretim üyelerinin çoğunluğunun psikoloji bölümlerinden mezun olduğundan emin olun (ne yazık ki başka alanların mezunları, örneğin psikiyatristler, eğitim bilimleri mezunları kimi psikoloji bölümlerinde çoğunluğu oluşturmaktadırlar).

4. Bu bölümlerde YÖK tarafından belirlenen dört temel alandan (deneysel, gelişim, sosyal, klinik) en az üçünü temsil eden toplam dört öğretim üyesi/görevlisi bulunmalıdır. Bu öğretim elemanlarından en az % 75’i doktoralı olmalıdır.

5. Bölümün son üç yıldaki öğretim üyesi/ görevlisi sayısı (tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim elemanları) en fazla 50 öğrenciye bir akademik personel düşecek şekilde olmalıdır. Bu sayıyı öğrenin.

 

Bu vesileyle sizlere psikolog olma yolunda attığınız bu adımda başarılar dileriz.

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.