Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Eğitimi

Eğitim 14 Aralık 2014 - 11 Ocak 2015 tarihlerinde TPD Genel Merkez\'inde yapılacaktır. Kontenjanlar sınırlıdır.

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 40 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi

 

                                                                                                   Türk Psikologlar Derneği

Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Uygulama ve Yorumlama Eğitimi

 

Eğitimci:  Doç. Dr. Sedat IŞIKLI

Kurs İçeriği:

 1. Kişilik kavramı ve ölçülmesi
  1. Projektif ölçüm
  2. Objektif ölçüm
 2. Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) tanıtılması
  1. Geliştirilme amacı ve süreci; standardizasyon ve norm çalışması; psikometrik özellikleri
  2. Geçerlilik Alt Ölçekleri
  3. Klinik Alt Ölçekleri
  4. Alt ölçeklerin geliştirildiği dönemin psikopatoloji paradigması ışığında ele alınması
  5. Psikopatoloji ve kişilik değerlendirme aracı olarak MMPI
  6. Türkiye Standardizasyon çalışması ve ülkemizdeki kullanımı
  7. Kişilik ve psikopatoloji ölçüm aracı olarak önemi ve dikkat edilmesi gereken noktalar
  8. MMPI’daki araştırma alt ölçekleri
  9. MMPI-2, MMPI-2-RF ve Türkiye çalışması
 3. MMPI’ın Uygulanması
  1. Uygulamanın esasları; test verme ilişkisi, uygulama yeri, zamanı ve biçimi
  2. Testin kimlere, hangi koşullarda ve nasıl uygulanacağı
  3. Test sonucunu olumsuz yönde etkileyecek faktörler
 4. MMPI’ın Yorumlanması
  1. Yorumlamanın esasları
  2. Profil çıkarma
  3. Geçerlik alt ölçeklerine dayalı yorumlama
  4. Tekli, ikili, üçlü ve dörtlü yükselmelere dayalı yorumlama
  5. Nevrotik, psikotik ve kişilik bozukluğu örüntüleri
  6. Kritik madde analizi
  7. Ortaya çıkan savunma düzenekleri üzerinden yorumlama
 5. Sonucun Rapor Edilmesi
  1. Rapor etmenin esasları
  2. Kullanılacak dilin özellikleri

 

Kursun Hedefleri:

v  Kişiliğin ve psikopatolojinin objektif yöntemlerle ölçülmesi hakkında bilgilendirme;

v  Psikolojik ölçme aracı olarak MMPI’ın kullanılması, uygulanması ve yorumlanması hakkında bilgilendirme;

v  Amaca uygun bir biçimde MMPI’ın uygulanması, yorumlanması ve sonucun rapor edilmesi.

 

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar:

1. Psikoloji Bölümünden mezun olmuş ve uygulama alanında (psikiyatri, onkoloji, diyaliz merkezleri, üniversite sağlık merkezi vb) çalışıyor olmak ya da klinik psikoloji yüksek lisans/doktora öğrencisi olmak;

2. Türk Psikologlar Derneği üyesi olmak;

3. Çağdaş psikopatoloji kuramlarıyla tanışık olmak.

 

Değerlendirme:

Yukarıda içeriği aktarılan 30 saatlik kursun sonunda yazılı sınav ile kursun değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere Türk Psikologlar Derneği onaylı sertifika verilecektir.


Süre                                       : 30 saat

Başlangıç Tarihi ve Saati     : 14 Aralık (14 Aralık 2014 - 11 Ocak 2015)

   Pazar günleri; 09.00-16.00 saatleri arası

Kontenjan                             : 15
Verilecek Belge                     : Sertifika
Yeri                                        :
 TPD Genel Merkezi-Ankara

Ücret                                      : 560TL %8 KDV

İrtibat                                    : 0 (312) 425 67 65- 0 (532) 727 81 28

E-posta                                  : bilgi@psikolog.org.tr

 

 

 

Not: Eğitim materyallerinin ücreti (20TL) eğitim ücretine dâhildir.

 

Ödeme Bilgileri: 

 

 

 

YapıKredi Bankası Meşrutiyet Şubesi

IBAN: TR84 0006 7010 0000 0072 4152 94

Posta Çeki: 1586502

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.