İmzalar TBMM'ye Teslim Edildi

Yıpranma Payı Hakkımız sloganıyla toplanan imzalar TBMM Başkanlığına teslim edildi.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 31 saniye okuma süresine sahiptir.

 

 

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile birlikte yürütülen “Yıpranma Payı Hakkımız” kampanyası kapsamında parlamentoya sunulmak üzere toplanan imzalar 14 Kasım 2018 Çarşamba günü TBMM Başkanlığına teslim edildi.

Asılları TBMM Başkanvekili Levent Gök'e teslim edilen imzaların birer kopyası Özgür Özel ve Ayhan Bilgen'e de ulaştırıldı. 

 

Taleplerimiz

-Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilerin dahil edildiği,

-Geçmiş çalışma yıllarını kapsayan,

-Fiili çalışma süresi şartını kaldıran,

yeni bir yasal düzenlemenin yapılmasıdır. 

 

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri geçmişten bugüne mücadelemizi sürdürdük, hakkımız olanı alana kadar da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.