1 Eylül

Barış Hemen Şimdi

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 16 saniye okuma süresine sahiptir.

 

1 Eylül Dünya Barış günü genelde savaşların gölgesindeki insanların barışın kıymetini daha fazla hatırladığı günlerdir. Ancak ne yazık ki biz bugün Türkiye'de tarihte kalmış bir tehditten değil günümüzün gerçekliğinden söz ediyoruz.

 

Ayrımcılık ve nefret söylemleri ile tırmanan sürecin devamında bugün bölgesel savaştan iç savaşa kadar geniş bir yelpazede büyük tehditlerle karşı karşıyayız.

 

Her geçen gün daha yakıcı hale gelen çatışmalar, can kayıplarına yol açtığı kadar bireylerde derin psikolojik yaralar açmakta, en temel insani ihtiyaç olan güveni derinden sarsmakta, insanlarda gelecek kaygısı ve ölüm korkusu tetikleyerek ciddi hasarlar yaratmaktadır.

 

Savaşlar insanların ruh sağlığı için en büyük tehdit durumundadır.

 

Sadece savaşın sürüp gittiği çatışma anları ve yarattığı kayıplar değil, savaşla birlikte gelen zorunlu göç, çevre tahribatı, işkence, taciz, tecavüz gibi birçok sonuç da insanlara onarılması çok zor zararlar verir. Savaşların neden olduğu travmalar kuşaktan kuşağa aktarılarak, etkileri nesiller boyu yayılır.

 

Barışın tesisi için çalışmak, biz ruh sağlığı profesyonellerinin görevi ve sorumluluğudur.

 

Bu nedenle biz, Türk Psikologlar Derneği olarak hem bugünümüz hem de geleceğimiz için “Savaşa Hayır” ve “Barış Hemen Şimdi” diyor ve tüm tarafları bir an önce barışın dilini konuşmaya davet ediyoruz.

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.