Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubemizin Olağan Genel Kurulu

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 49 saniye okuma süresine sahiptir.

GENEL KURUL İLANI

 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ’NDEN

1) Şubemiz Olağan Genel Kurulu’nun 21.01.2023 tarihinde saat 11:00-14:00, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi, Halaskargazi Cad. Mürüvvet Apt. No:165 Kat:2 D:2 Şişli/ İstanbul adresinde toplanmasına, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde 29.01.2023 tarihinde aynı saatte ikinci toplantının yapılmasına, gerekli duyurunun; www.psikolog .org.tr web sitesi üzerinden duyuru geçilerek haber verilmesine ve aşağıda belirlenen gündem maddelerinin ele alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29.01.2023 tarihinde Pazar günü 19 Mayıs, halaskargazi caddesi no:168, 34360 Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi Kent Pasajı Büyük Salon da aynı saatte aynı gündemle yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Gündem:

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Genel Kurul Divan Kurulu seçimi

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun sunumu, görüşülmesi ve ibrası

4. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi

6. Dilek ve temenniler

7. Kapanış Not: İlk toplantı tarihi olan 21 Ocak 2023’te toplantıyı yapacak yeter sayının toplanması şu ana kadar hiç mümkün olmadığından ikinci toplantı tarihi olan 29 Ocak 2023 tarihi dikkate alınması önemle istirham edilir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>