Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Müdahale Konusunda Psikologların Kapasitelerinin Geliştirilmesi - PROJE

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 26 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Müdahale Konusunda Psikologların Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Ön Kayıt Formu

 

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından desteklenen kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve müdahale konusunda psikologların kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği eğitim programı derneğimizin “Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi” (KTCÇB) tarafından verilecektir. Eğitimin amacı, alanda çalışan psikologların konuda farkındalık kazanması ve gereğinde müdahale edebilecek bilgi ve beceriye sahip uzman sayısının artması olarak belirlenmiştir. Sahada çalışan 20 meslektaşımızın İstanbul’da gerçekleştirilecek 5 günlük eğitimde yol, konaklama ve yemek ihtiyaçları proje tarafından karşılanacaktır.

Bu eğitim programında kadına yönelik şiddeti önleme bağlamında şiddet, başvuru kanalları, baş etme yolları, müdahale, diğer kurum ve STK’lar ile işlevsel halde çalışabilme, toplumsal ayrımcılık ve toplumsal algı ile mücadeleden yola çıkıp aile içi şiddet, çocuğun maruz kaldığı şiddet, dezavantajlı gruplar, mülteciler konularına değinilecektir. Eğitime katılan bireylerden bahsi geçen konularda edindikleri bilgileri mesleki uygulamalarında kullanmaları ve birimimiz tarafından yapılacak takibi çalışmalarına katılmaları beklenmektedir.

Eğitimin önemli bir tarafı, ileride yapılması planlanan aynı konuda bölgesel eğitimlerin verilebilmesinde görev alacak eğitimci havuzunu oluşturabilmek için “Eğitici Eğitimi” çalışmasında yer alabilecek adayların belirlenmesine katkı sunacak olmasıdır.
Mart ayı içerisinde İstanbul’da gerçekleştirilmesi için hazırlıkları süren eğitimin tarih ve yer bilgisi daha sonra eğitime kabul edilen kişiler ile paylaşılacaktır. Eğitime katılmak için 28.12.2015 tarihine kadar başvuru formunu doldurarak seçme sürecine katılmanızdan mutluluk duyarız. TPD üyesi olmayanların, 5 günlük eğitime devam edemeyeceklerin, takip çalışmalarına katılamayacakların baş vurmamalarını rica ederiz.

Hatırlatma;
TPD üyeleri başvurabilir.
Yol – Konaklama - Yemek proje tarafından karşılanacaktır.
Bütün illerden başvuru yapılabilir.
Eğitimler 5 gün boyunca 09:00-17:00 saatleri arasında olacak şekilde planlanmıştır.
Eğitim 20 kişiliktir.
Eğitimde devam esastır.
Eğitime katılmak için yapılan başvurular TPD-KTCÇB tarafından değerlendirilecektir.
Eğitime katılım için katılımcıların izinleri konusunda derneğimizden katkı beklenmemelidir.

Katılım formu için;

https://docs.google.com/forms/d/1P68irZamZjC1rcbdrNhSUvFCuNQc5q7XZyS0OgNqtho/viewform#start=invite

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.