İSTANBUL ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

seçim 7/2/2016 saat 14:00

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 3 saniye okuma süresine sahiptir.

                                                                                    GENEL KURUL İLANI

 

 

 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

İSTANBUL ŞUBESİ’NDEN

 

Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin Olağan Genel  Kurul toplantısı  30 Ocak 2016 Cumartesi günü  14:00-17:00 saatleri arasında, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi toplantı salonu, Halaskargazi Cad. Mürüvvet Apt. No:165 Kat:2 D:2 Şişli/ İstanbul  adresinde  aşağıda yazılı olan gündemle yapılacaktır.

 

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 7/2/2016  Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

 

Sayın üyelerimize duyurulur.

 

              TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

                İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU                                                 

 

Gündem:

a)      Yoklama ve dernek başkanının açılış konuşması

b)      Başkanlık divanı üyelerinin seçimi

c)      Saygı duruşu

d)     Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması

e)      Denetleme Kurulu’nun denetleme raporunun okunması

f)       Etik Kurul raporunun okunması

g)      Yönetim ve denetleme kurulları raporları üzerinde görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerinin ayrı ayrı aklanması

h)      Yönetim kurulu Seçimi

i)        Denetleme kurulu Seçimi

j)        Yönetim kurulunun gelecek çalışma dönemi programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi ve oylanması

k)      Dilek ve öneriler

l)        Kapanış

 

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.