Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubemizin Olağan Genel Kurulu

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 53 saniye okuma süresine sahiptir.

OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ


Bursa Şubesi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.01.2023 Perşembe günü 19.30-21.30 saatleri arasında, Konak Mh. Seçkin Sk. No:23/1 Nilüfer/Bursa adresli Nilüfer Dernekler Yerleşkesinde, 1 numaralı konferans salonunda aşağıdaki yazılı olan gündemle yapılacaktır.

Belirtilen tarihte çoğunluk (toplam üye sayısının yarısından bir fazlası) sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 12.01.2023 Perşembe günü 19.30'da Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde, aynı gündemle yapılacaktır. Sayın üyelerimize duyurulur.

                                                                                                                                                TPD Bursa Şubesi
                                                                                                                                                   Yönetim Kurulu
                       

Gündem:

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Divan Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın seçimi
  3. Divan Kâtiplerinin seçimi
  4. Faaliyet Raporu’nun sunulması
  5. Mali rapor ve Denetim Kurulları Raporlarının sunulması. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü
  6. Yönetim, Denetim Kurulları ve Mali Raporların aklanması
  7. Yeni Yönetim, Denetim Kurullarının seçimi
  8. Dilek ve öneriler
  9. Kapanış

 

NOT:

a) İlk toplantı tarihi olan 5 Ocak’ta toplantıyı yapacak yeter sayının toplanması şu ana kadar hiç mümkün olmadığından ikinci toplantı tarihi olan 12 Ocak’ın dikkate alınması önemle istirham edilir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>