Sahte Psikolog Bildirimi

Türk Psikologlar Derneği, hak sahibi olmamasına karşın “psikolog” veya “klinik psikolog” unvanını kullanan kişiler hakkında idari ve adli işlem yapılması konusunda kamu hizmeti yürütmektedir.

PSİKOLOG unvanı, yalnızca YÖK tarafından tanınan yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık psikoloji lisans programlarından mezun olan kişiler tarafından kullanılabilir.

KLİNİK PSİKOLOG unvanı,
  1. YÖK tarafından tanınan yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık psikoloji veya PDR lisans programlarından mezun olduktan sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesi alan
  2. Diğer lisans programlarından mezun olduktan sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecesini (birlikte) alan kişiler tarafından kullanılabilir.


Hak sahibi olmamasına karşın “psikolog” veya “klinik psikolog” unvanı kullandığına kanaat getirdiğiniz kişiler hakkında Türk Psikologlar Derneğine bildirimde bulunabilirsiniz. Bildirimde bulunmak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir.
Başvuruda bulunanın
İsim
Soyisim
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Sahte Psikolog/Sahte Klinik Psikolog Bildirimine Konu Kişinin
İsim
Soyisim
Kullandığı Unvan*
Bildiriminiz
GÖRSEL KANITLAR
  • Yalnızca JPG ve PNG yükleyin( Yüklendi )
    Bu görseller sistemimizde saklanacaktır.
Türk Psikologlar Derneğine yapılan sahte psikolog bildirimlerine ilişkin her türlü (bildirimde bulunanın isim ve iletişim bilgileri, bildirimin içeriği, görseller ve kanıtlar vb.) verinin en üst düzey güvenlik statüsünde gizli tutulduğunu anımsatmak isteriz.
>