• 2023 - 2026 - Yönetim Kurulu
    • İstanbul Şube Başkanı
      Prof. Dr. Hale Cihan Bolak Boratav Şube Başkanı Prof. Hale Bolak Boratav lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden, Psikoloji doktora derecesini sosyal psikoloji alanında Kaliforniya Üniversitesi’nden almıştır. 1998 yılından bu yana, halen bölüm başkanı olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapmaktadır Akademik çalışmaları ağırlıklı olarak kültürel bağlamda toplumsal cinsiyet alanında yoğunlaşmıştır. Bilimsel yayınları arasında ulusal ve uluslararası dergilerde makaleler, kitap bölümleri, ve Erkekliğin Türkiye Halleri başlıklı kitap vardır. 2022’de Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı Yaşam Boyu Başarı Ödülünü almıştır. TPD İstanbul Şube’nin 15 yıldır üyesi olup, uzun yıllar şube Etik Kurulu’nda çalışmış, son iki dönemde de aktif olarak şube Yönetim Kurulu’nda yer almıştır.
  • 2020 - 2023 - Yönetim Kurulu
  • 2018 - 2020 - Yönetim Kurulu
>